Các sản phẩm học viên khóa học thiết kế đồ họa tại Việt Tâm Đức đã thiết kế

Trong thời gian tham gia các khóa học thiết kế đồ họa tại Việt Tâm Đức học viên đã thiết kế được rất nhiều sản phẩm đẹp như cardvisit, tờ rơi, catalogue, dàn trang sách báo…

– Tờ rơi:

Dàn trang báo chí:

cardvisit:

 

 

Một số hình ngỗ nghĩnh: