Category Archives: Phím tắt

Các phím tắt thường được sử dụng trong Indesign

Tài liệu học Indesign Hệ thống các phím tắt thường được sử dụng trong Adobe...

Tham gia ngay khóa học đồ họa nhân dịp halloween

Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10...

Tổ hợp phím tắt trong Adobe Illustrator

Khi sử dụng phần mềm Adobe Photoshop chúng ta luôn sự dụng các tổ hợp...