Tổ hợp phím tắt trong Adobe Illustrator

Khi sử dụng phần mềm Adobe Photoshop chúng ta luôn sự dụng các tổ hợp phím tắt để đẩy nhanh quá trình thiết kế của mình. Với phần mềm Adobe Illuatrator cũng vậy, bạn cũng lên tận dụng toàn bộ các phím tắt trong Illustrator để có thể tiết kiệm thời gian trong quá trình thiết kế. Các tổ hợp phím tắt trong Illustrator được chia ra theo các menu và thanh công cụ cụ thể sau:

– Nhóm phím tắt trong menu File

– Các lệnh tắt trong menu Edit

– Tổ hợp phím tắt trong menu Object

– Các lệnh tắt trong menu Select

– Nhóm phím tắt trong menu View

– Các phím tắt trong menu Window

– Nhóm phím tắt công cụ – Toolbar

Trong bài viết này TUYETTAC.ORG sẽ chia sẻ cùng bạn toàn bộ các nhóm phím tắt trên để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và học thuộc mọi phím tắt trong Illustrator. Chúc các bạn học Illustrator vui vẻ.

Nhóm phím tắt trong menu FILE

Nhóm lệnh File

Nhóm lệnh File

Nội dung

CTRL + N

New

Tạo File mới

CTRL + O

Open

Mở file

CTRL + ALT + O

Open As

Mở file từ Adobe Bridge

CTRL + W

Close

Đóng file

CTRL + S

Save

Lưu

CTRL + SHIFT + S

Save As

Lưu ra các dạng #

CTRL + ALT + S

Save a Copy

Lưu thêm 1 bản copy

CTRL + P

Print

In ảnh

 

Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT

Nhóm lệnh tắt EDIT

Tương ứng

Nội dung

Ctrl+Z

Undo

Quay lại 1 bước

Ctrl+X

Cut

Cắt

CTRL + C

Copy

Copy

Ctrl+V

Paste

Dán

Ctrl+F

Paste in Front

Dán chồng lên

Ctrl+B

Paste in Back

Dánxuống dưới

Shift+Ctrl+V

Paste in Place

Dán lên đối tượng nhúng

Paste on All Artboards

Alt+Shift+Ctrl+V

Dán lên tất cả các trang giấy

Ctrl+I

Check Spelling

Kiểm tra chính tả

Shift+Ctrl+K

Color Settings

Hiệu chỉnh hệ màu

Alt+Shift+Ctrl+K

Keyboard Shortcuts

Hiệu chỉnh phím tắt

Ctrl+K

 

Preferences

General

Bảng hiệu chỉnh các thông số

Tổ hợp tắt trong menu Object

Nhóm lệnh tắt Object

Tương ứng

Nội dung

Ctrl+D

Transform Again

Lặp lại bước đã làm

Ctrl+Alt+shift+D

Transform Each…

Bảng điều chỉnh copy và di chuyển

CTRL + 2

Lock Object

Khóa đối tượng

Ctrl+Alt + 2

Unlock Object

Mở khóa đối tượng

Ctrl+shift+]

Bring to Front

Đẩy đối tượng lên trên cùng

Ctrl+shift+[

SendTo Back

Đẩy đối tượngxuống dưới cùng

Ctrl+[

Bring Forward

Đẩy đối tượng lên trên

Ctrl+]

Send Backward

Đẩy đối tượng xuống dưới

Alt+Ctrl+B

Make Blend

Áp dụng lệnh Blend

Alt+Shift+Ctrl+B

Release Blend

Hủy lệnh Blend đã áp dụng

Ctrl+7

 

Make Clipping Mask

Lệnh lồng hình vào trong 1 hình

Ctrl+8

Make Compound Path

Hợp nhất các đối tượng được chọn

Shift+Ctrl+M

Move

Di chuyển tới 1 điểm

 

Các lệnh tắt trong menu SELECT trong Illustrator

Nhóm phím SELECT

Tương ứng

Nội dung

CTRL + A

All

Chọn tất cả

CTRL + ALT +A

All on Active Arboard

Chọn tất cả các trang giấy

CTRL + SHIFT + A

Deselect

Chọn lại vùng chọn

 

Nhóm lệnh tắt trong menu View

Lệnh tắt với View

Tương ứng

Nội dung

CTRL + Y

Outline

Hiển thị đường viền

CTRL+Shift+Alt+Y

Overprint Preview

Hiện thị chế độ in

CTRL + Atl+Y

Pixel Preview

Hiển thị chế độ Pixel

CTRL + +

Zoom In

Phóng lớn vùng làm việc

CTRL +

Zoom Out

Thu nhỏ vùng làm việc

CTRL + 0

Fit Arboard in Window

Đưa trang giấy về giữa màn hình

CTRL + Alt + 0

Fit All in Window

Đưa tất cả về giữa màn hình

CTRL + shift+H

Show/hide Arthoards

Bật/ tắt vùng nháp trang giấy

CTRL + Shift+ B

Show/hide Bounding Box

Bật/tắt khung tranfrom

CTRL +SHIFT + D

Show/hide transparency Grid

Bật/tắt lưới trong suốt

CTRL+ALT+G

Show/hide Gradient Annotator

Bật/tắt thanh điều chỉnh màu

CTRL+U

Smart Guides

Bật tia bắt dính đối tượng

CTRL+”

Show Grid

Bật lưới Grid

 

Các phím tắt trong menu Window

Nhóm lệnh Window

Tương ứng

Nội dung

SHIFT+ F7

Align

Bảng căn dóng đối tượng

SHIFT+F6

Appearance

Panel quản lý hiệu ứng của đối tượng

F5

Brush

Panel các kiểu Brush

F6

Color

Panel màu

SHIFT+F3

Color Guide

Panel màu chỉ dẫn

CTRL + F9

Gradient

Panel chỉnh màu gradient

SHIFT+F5

Graphic Styles

Gán kiểu cho hình vẽ

CTRL+F8

Info

Panel kích thước đối tượng được chọn

F7

Layer

Panel quản lý layer

CTRL+SHIFT+F9

Pathfinder

Panel bảng công cụ cắt

CTRL+F10

Stroke

Panel quản lý đường viền

SHIFT+CTRL+F11

Symbols

Panel quản lý Symbol

SHIFT+CTRL+F10

Transparency

Panel quản lý đối tượng riêng

 

Nhóm phím tắt công cụ -Toolbar

Nhóm phím tắt công cụ Tool bar

Tương ứng

Nội dung

V

Selection Tool

Lựa chọn và di chuyển

A

Driect Selection Tool

Lựa chọn điển neo, sửa hình vẽ

Q

Lasso

Lựa chọn đối tượng theo vùng vẽ

Y

Magic Wand Tool

Lựa chọn đối tượng theo màu

P

Pen Tool

Vẽ hình vẽ tự do phức tạp

T

Type Tool

Viết text

/

Line Segment

Tạo đường thẳng

M

Rectangle

Vẽ hình chữ nhật, hình vuông

L

Elips Tool

Vẽ hình elip, hình tròn

B

Paintbrush

Vẽ đường theo hình có sẵn

N

 Pencil Tool

Vẽ tự do

Shift + B

Blob brush

Vẽ đường theo dạng hình tự do

 Shift + E

Eraser Tool

Tẩy

C

Cut

Cắt đường Path

R

Rotate Tool

Xoay đối tượng được chọn

O

Scale Tool

Lật đối tượng được chọn

Shift + W

Width Tool

Biến đổi đối tượng được chọn

E

Free Transform

Biến đổi kích thước đối tượng

Shift + M

Shape Builder

Cắt, tách đối tượng được chọn

Shift + P

Perspective Grid Tool

Lưới mô phỏng không gian 3 chiều

U

Mesh Tool

Tô màu dạng lưới

G

Gradient Tool 

Đổi màu dạng chuyển sắc

I

Eyedropper Tool

Hút màu về đối tượng được chọn

W

Blend Tool

Hiệu chỉnh hiệu ứng Blen của đối tượng

Shift + S

Symbol Sprayer Tool

tạo các Symbol và instance

J

Column Graph Tool

Tạo biểu đồ

Shift + O

Arboard Tool

Hiệu chỉnh trang giấy

Shift + K

Slice Tool

cắt ảnh được chọn thành các lát trước khi tối ưu hòa hình đồ họa cho web.

H

Hand Tool

Định lại vị trí của khung xem artboad

Z

Zoom Tool

Được sử dụng để phóng to và thu nhỏ ảnh

X

Fill

Đổ màu cho đối tượng

D

Defaupt Fill and Stroke

Màu mặc định cho nền và viền

(<,>,/)

Fill and Stroke

Kiểu màu cho nền và viền

F

Change Screen mode

Chế full màn hình

Shift + D

 

Chế độ đối tượng vẽ mới đối tượng

 

Các bạn đã xem hết toàn bộ các tổ hợp phím tắt trong Illustrator? bạn cảm thấy không thể nhớ ngay tất cả các phím tắt trên? Hãy tải file sau về nhé và nếu đã thành thạo các phím tắt đó hãy chia sẻ chúng cho những người cần chúng. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết.

Link tải file: Tổ hợp phím tắt trong Adobe Illustrator