Chế độ hòa trộn Blend Mode

Những chế độ họa trộn blend mode rất phong phú đa dạng, chúng tạo ra những hiệu ứng, hình ảnh khác nhau. Sự khác biệt đó được thể hiện rất rõ khi hòa trộn những hiệu ứng với nhau. Sau đây là một số các chế độ mà chúng ta thường sử dụng.

Trên bảng thông tin layer

Kích chuột vào memu xổ , bạn sẽ thấy các chức năng hòa trộn 

   

Để vào được Blending Option , cách nhanh nhất là kích chuột vào chữ F như hình sau đó kích vào blending option. Nếu không thì vào Layer > Layer Style > Blending Option


Đây là giao diện của Blending Option 


1. Normal : Thông thường

-Màu trộn thay thế hoàn toàn màu bên dưới, mức độ thay thế tuỳ thuộc vào giá trị độ mờ.

-Ở hệ màu Index hoặc Bitmap, thể thông thường chuyển sang Threshold ( thể mốc so)

2. Dissolve : Phát tán:

– Màu trộn thay thế một cách ngẫu nhiên một phần màu bên dướI vớI tỷ được căn cứ vào trị số độ mờ.

Nếu trị số độ mờ màu trộn là 100% , màu kết quả tương tự Normal

3. Behind: Bên dưới

– Chỉ tác dụng tại vùng trong suốt của lớp một khi ô đánh dấu Preserve Transparency không được đánh dấu.

-Màu trộn nằm bên dưới màu ảnh gốc, vì thế người ta hay dùng thể thức này để tạo chi tiết bóng đổ cho chi tiết ảnh.

4. Clear : Xoá

-Chỉ tồn tại trong danh mục các thể loại trộn màu của khung hộI thoại lệnh Fill hoặc Stroke hay trong các bảng nhiệm ý ( Option palette) của công cụ Paint bucket ( công cụ thùng sơn) hay Line ( công cụ vẽ đường thẳng)

-Khi tô màu trộn lên một lớp màu ảnh gốc, màu trộn xoá toàn bộ màu ảnh gốc và tạo vùng trong suốt cho lớp tại vị trí trộn màu.

5.Multiply : Nhân lên

-Kết quả là màu trộn và màu ảnh gốc bên dướI hoà trộn vào kết quả xẫm hơn so với hai thành phần ban đầu. Công thức tính toán như sau :

Màu trộn x Màu ảnh gốc ) : 255 = Màu kết quả”

-Hệ quả :

Màu trộn là màu đen màu kết quả là màu đen vì : (0 x Màu ảnh gốc) : 255 = 0

Màu trộn là màu trắng không làm thay đổI màu ảnh gốc vì :

(255 x Màu ảnh gốc) : 255 = Màu ảnh gốc.

6. Screen : màu hình

-Màu kết quả sáng hơn hai thành phần màu trộn và màu ảnh gốc, tương tự như ta cùng rọi bảng phim màu trộn và bảng phim màu ảnh gốc lên màn hình kết quả. Thể thức trộn màu màn ảnh là Multiply màu đảo của màu trộn với màu đảo của màu ảnh gốc, cuốI cùng lấy màu đảo của màu Multiply vừa tính toán làm kết quả. Công thức tính toán như sau:

255 – ((255 – Màu trộn) x ( 255 – Màu ảnh gốc) : 255) = Màu kết quả.

Hệ quả:

Màu trộn là màu trắng, màu kết quả là màu trắng là :

255- (( 255 – 255) x (255 – Màu ảnh gốc) : 255) = 255 – 0 = 255

Màu trộn là màu đen không làm thay đổi màu ảnh gốc vì :

255 – (( 255 – 0 ) x ( 255 – Màu ảnh gốc) : 255 ) = 255 – (255 – Màu ảnh gốc) = Màu ảnh gốc.

7. Soft Light : Ánh sáng nhẹ

Màu kết quả sáng hơn hay sẫm hơn màu ảnh gốc một ít tuỳ thuộc vào màu trộn sáng hơn hay tối hơn màu sắc xám trung tính.

+ Màu trộn sáng hơn màu sắc xám trung tính –> màu ảnh gốc sáng hơn một tý . Ngay cả khi màu trộn là màu trắng htì màu kết quả sáng hơn nhưng không bao giờ hoàn toàn trắng.

+Màu trộn tối hơn màu sắc xám trung tính–> Màu ảnh gốc tối hơn một tý, ngay cả khi màu trộn là màu đen thì mau kết quả tối hơn nhưng không bao giờ là hoàn toàn đen.

8. Hard Light : ánh sáng gắt

Kết quả giống như màu ánh sáng nhẹ nhưng thay đổi đột ngột hơn.

Màu kết quả sáng hơn hay xẫm hơn màu ảnh gốc tuỳ thuộc vào màu trộn sáng hơn hay tối hơn màu sắc sám trung tính

+Màu trộn sáng hơn màu sắc xám trung tính Màu ảnh gốc sáng hơn một ít . Khi màu trộn là màu trắng htì thì màu kết quả trắng.

+màu trộn tối hơn màu sắc xám trung tínhà Màu ảnh gốc tối hơn một ít. Khi màu trận là màu đen thì kết quả là màu đen.

9.Overlay : Phủ lên

Kết quả là sự kết hợp của Multiply và Screen, tuỳ thuộc vào màu ảnh gốc tối hơn hay sáng hơn

Màu ảnh gốc tốI hơn –> Màu kết quả áp dụng Multiply

Màu ảnh gốc sáng hơn –> màu kết quả áp dụng Screen.

Vùng tối ( Shadows) và vùng sáng (Highlight) không bị tác động bởI thể trộn màu này.

10. Colour Dodge : làm màu sáng

Tăng độ sáng cho màu ảnh gốc

Màu trộn là màu đen–> Màu ảnh gốc không thay đổI

Màu trộn là màu trắng–> Màu ảnh gốc thay đổI nhiều nhất

11 . Colour Burn : làm tối màu

Giảm độ sáng cho màu ảnh gốc

Màu trộn là màu trắng –>Màu ảnh gốc không thay đổi

Màu trộn là màu đen–> Màu ảnh gốc thay đổI nhiều nhất