Chứng nhận dành cho học viên hoàn thành khóa học đồ họa tại Tuyettac.org

Chỉ sau 2 tháng tham gia học tập tại tuyettac.org, các học viên đã có thể tự tạo ra các sản phẩm của mình theo nhu cầu riêng của từng khách hàng. Để có được kết quả đó mỗi học viên đều được kỹ thuật viên hướng dẫn một cách nhiệt tình và bám sát theo nhu cầu học của từng người giúp người học có thể tạo ra sản phẩm của mình một cách nhanh nhất.

Khi hoàn thành khóa học của mình mỗi học viên sẽ được nhận một số yêu cầu về sản phẩm từ khách hàng của công ty, rồi thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu đó. Khi hoàn thành được sản phẩm có nghĩa học đã hoàn thành khóa học. Các sản phẩm sẽ ở các mức độ khác nhau giúp người học có thể tự chủ động tạo lên sản phẩm từ những kỹ năng đã được học.

Bạn Nguyễn Văn Hùng một học viên vừa kết thúc chương trình học của mình sau chưa đầy hai tháng học. Công ty chủ quản của tuyettac.org trao giấy chúng nhận tốt nghiệp khóa học thiết kế đồ họa in ấn.

Trao giấy chúng nhận cho bạn Nguyễn Văn Hùng

Một số sản phẩm mà bạn Nguyễn Văn Hùng đã làm được trong quá trình học:

Menu thực đơn nhà hàng

Thư mời, giấy mời