Category Archives: Đào tạo đồ họa

Khóa học thiết kế đồ họa báo chí với Indesign

Khóa học thiết kế đồ họa Addobe Indesign do Xưởng thiết kế đồ họa Việt Tâm Đức tổ...

Khóa học thiết kế đồ họa với phần mềm Corel

Khóa học thiết kế đồ họa CorelDraw từ cơ bản đến nâng cao tại Hà Hội, được...

khóa học thiết kế đồ họa với adobe Illustrator

Khóa học thiết kế đồ họa với adobe illustrator (địa điểm thuận lợi, thời gian học...

khóa học thiết kế đồ họa Photoshop cơ bản nâng cao tại Hà Nội

  Khóa học thiết kế đồ họa photoshop đào tạo các kỹ năng cơ bản và...

Khoá học đồ họa theo yêu cầu

Khóa học đồ họa theo yêu cầu, là khóa học dành cho tất cả các...

Khóa học đồ họa kiến trúc, xây dựng

Khóa học đồ họa kiến trúc là khóa học dành cho sinh viên khối ngành...

Khóa học đồ họa cho giáo viên

Khóa học đồ họa cho giáo viên, là khóa học đồ họa dành cho cán...

Khóa học đồ họa báo chí

Khóa học đồ họa báo chí dành cho các bạn sinh viên đang theo học...

Khóa học đồ họa thiết kế web

Khóa học đồ họa chuyên sâu về thiết kế giao diện web bằng Photoshop, Corel Draw hoặc...

Khóa học đồ họa truyền thông

Khóa học đồ họa truyền thông là khóa học dành cho các đối tượng hoạt...