Mặt nạ cắt xén Clipping Mask trong Illustrator CS6

Trong Illustrator ta có thể ẩn đối tượng đã vẽ trước đó vào trong một đối tượng được vẽ sau cùng, hoặc tạo ra một hình vẽ và ẩn 1 bức ảnh vào trong hình vẽ theo hình dạng mà chúng ta muốn chức năng đó được gọi là mặt nạ cắt xén Clipping Mask. Hôm nay, tuyettac.org sẽ cùng bạn tìm hiểu rõ hơn về mặt nạ Clipping Mask. Hy vọng đây sẽ bài viết hữu ích cho các bạn đang học thiết kế đồ họa với Illustrator.

Trong một mặt nạ xén (clipping mask), hai đối tượng được kết hợp với một lệnh, do đó hình dạng trên cùng xác định – như một cửa sổ – vùng mà đối tượng kia xuất hiện bên trong Illustrator. Nói cách khác, mọi thứ trong đối tượng bên dưới rơi bên ngoài các biên của đối tượng trên cùng sẽ ẩn, cả hai trên màng hình trong chế độ Preview và trên bản in. Ví dụ ảnh trong hình minh họa phía dưới một đối tượng (ảnh), một mặt nạ (hình chữ nhật được bo tròn) và mặt nạ xén được tạo từ chúng khi hình dạng mặt nạ được đặt lên trên đối tượng sử dụng lệnh Clipping Mask.

Mặt nạ có thể là bất kỳ đối tượng được định hình dạng và có thể là một hình dạng đóng, một đường path mở, một đường path phức hợp hoặc thậm chí text. Mặt nạ có thể có bất kỳ vùng tô màu hoặc nét màu vào bất kỳ bề dày nét trước khi mạt nạ được tạo vì nó là đường path (hoặc các mép ngoài) của hình dạng mặt nạ được sử dụng để xác định vùng vốn sẽ được giải phóng.

Không có giới hạn về số đối tượng có thể được đưa vào chính mặt nạ. Ví dụ, bạn có thể có 20 đối tượng bên dưới khác nhau nếu bạn muốn và chỉ các phần của hình dạng nằm bên dưới đương path của hình dạng mặt nạ mới nhìn thấy được trong mặt nạ xén. Các đối tượng có thể được tạo mặt nạ bao gồm các hình dạng hoặc đường path đơn, nhiều đối tượng và thậm chí các ảnh được place (import) như một file JPG, GIF, PNG, TUFF, EPS, PSD hoặc PDF.

Mặt nạ cắt xén Clipping Mask trong Illustrator CS6

Tạo một mặt nạ xén Clipping Mask

Để tạo một mặt nạ, bạn cần một hình dạng mặt nạ và một hoặc nhiều đối tượng để tạo mặt nạ. Hình dạng mặt nạ phải là một hình dạng vector và luôn nằm lên trên đối tượng được tạo mặt nạ trước khi mặt nạ được áp dụng. Khi các đối tượng nằm đâu vào đấy, chọn mặt nạ và đối tượng bên dưới nó và chọn Object | Clipping Mask | Make hoặc nhấn phím tắt Ctrl + 7. Điều này tạo ra những gì được gọi là clipping set. Sau đó mặt nạ sẽ che giấu bất kỳ phần của các đối tượng bên dưới rơi bên ngoài hình dạng mặt nạ trong khi hiển thị các đối tượng nằm bên trong hình dạng được tạo mặt nạ.

Khi làm việc với các đối tượng hoặc layer được kết nhóm, sử dụng panel layers để kết hợp các mặt nạ xén vào công việc. Bắt đầu bằng việc di chuyển tất cả đối tượng và hình dạng mặt nạ xén vào một layer hoặc nhóm (group). Sau đó, đặt đối tượng mặt nạ tại phần trên cùng của layer hoặc nhóm. Tiếp theo nhấp tên của layer hoặc nhóm trong panel Layers và sau đó nhấp nút Make/Release Clipping Mask trên nút của panel hoặc chọn lệnh Make Clipping Mask từ menu options của panel Layers.

Một số khóa học mà bạn có thể tham khảo 

Khóa học đồ họa in ấn quảng cáo

Khóa học đồ họa truyền thông

khóa học đồ họa báo chí