Category Archives: Sản phẩm học viên

Backdrop học viên lớp học đồ họa Hà Đông thiết kế

Bài tập nhóm K57 – lớp thiết kế đồ họa tại Hà Đông thiết kế....

Sản phẩm hộp giấy của học viên Cẩm Vân tại khóa học Corel draw

Sản phẩm hộp giấy của học viên Cẩm Vân tại khóa học Corel draw của...

Sản phẩm tờ rơi của học viên Huy Hùng tại khóa học Indesign

Sản phẩm tờ rơi của học viên Huy Hùng tại khóa học Indesign. Huy Hùng...

Sản phẩm hộp giấy của học viên Lan Hương thiết kế

Sản phẩm hộp giấy của học viên Lan Hương thiết kế. Lan Hương là học...

Sản phẩm thiết kế Catalogue của học viên Nguyễn Đào tại Việt Tâm Đức

Sản phẩm thiết kế Catalogue của học viên Nguyễn Đào tại Việt Tâm Đức. Nguyễn...

Sản phẩm thiết kế NameCard của học viên Ngọc Sơn tại khóa học Illustrator

Sản phẩm thiết kế NameCard của học viên Ngọc Sơn tại khóa học Illustrator. Ngọc...

Sản phẩm hộp cứng học viên Nguyễn Thúy thiết kế tại Việt Tâm Đức

Sản phẩm hộp cứng học viên Nguyễn Thúy thiết kế tại Việt Tâm Đức. Nguyễn...

Sản phẩm chạy adwords mỹ phẩm của học viên Nguyễn Thị Quỳnh

Sản phẩm chạy adwords mỹ phẩm của học viên Nguyễn Thị Quỳnh. Bạn là học...

Sản phẩm menu thực đơn của học viên Lê Thị Hằng

Sản phẩm menu thực đơn của học viên Lê Thị Hằng tại cơ sở 789...

Mẫu sản phẩm thiết kế banner 8-3 của học viên Ngô Thị Hương

Mẫu sản phẩm thiết kế banner 8-3 của học viên Ngô Thị Hương. Đây là sản...