Bộ lọc Filters trong Photoshop CS6 – Tài liệu Photoshop

Mỗi một menu trong Photoshop lại cho ta những tính năng khác nhau để sử lý hình ảnh. Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về menu Filter một nơi ấn chứa các tính năng tạo hiệu ứng mà ta không thể bỏ qua khi học thiết kế đồ họa với Photoshop. Menu Filtes giống như một hộp bút chì màu khổng lồ mà trẻ em thường sử dụng: tô màu, làm sáng, đánh bóng…

Bộ lọc Filters chỉ đơn giản là chương trình xử lý các ảnh hiện tại theo nhiều cách khác nhau. Nếu bạn có một bức ảnh bị hỏng, rách nát.. sử dụng một cách sáng tạo các hiệu ứng Filters sẽ giúp khôi phục lại bức ảnh.

Thử nghiệm với các Filters thường được sử dụng một cách sáng tạo, cố gắng chọn một thành phần ứng dụng cần thiết thay vì sử dụng tất cả hiệu ứng vào một bức ảnh.

Filters có thể làm những gì?

Ảnh gốc trước khi sử dụng Filter

Ảnh trước khi sử dụng bộ lọc Filter|hoc photoshop

Bắt đầu với một bức ảnh để so sánh, chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn thông qua một số bộ lọc hình ảnh xem sự khác nhau là như thế nào. Sau đây là cách dùng hiệu ứng Filters Photoshop CS5.

Filter > Artistic > Colored Pencil

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter > Artistic > Cutout

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter> Artistic> Watercolor

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter> Blur> Blur Gassian

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter> Blur> Motion Blur

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter> Blur> Radial Blur

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter> Blur> Smart Blur

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter> Brush Strokes> Accented Edges

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter> Distort > Pinch

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter> Distort > Shear

 ứng dụng Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter > Distort > Spherize

 

 ứng dụng Filter|hoc do hoa photoshop

Filter > Noise > Add Noise

 ứng dụng Filter|hoc do hoa photoshop

Filter > Noise > Reduce Noise

 ứng dụng Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter > Pixelate > Color Halftone

 ứng dụng Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter > Pixelate > Crystalize

ứng dụng Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

  Các thông tin có liên quan:

Tài liệu photoshop

Tài liệu corel draw

Tài liệu học illustrator