Hướng dẫn vray đèn rectangle light trong Sketchup Vitadu

Vitadu.edu.vn chia sẻ cách thiết lập đèn Hướng dẫn vray đèn rectangle light trong Sketchup

Vray rectangle light trong Sketchup dạng Plane

rectangle light Là đèn hắt dạng tấm phẳng âm trần, âm tường, hoặc tấm phẳng bổ sung ánh sáng. Tấm Plane có thể đặt từ Top, họăc từ Font hoặc Left. Tấm Plane có thể Scale hoặc Mirror, Rotate, thay đổi kích thước…. Không thay đổi đựơc giá trị bén cạnh.

Light/Vray light. Thao tác : từ Top hoặc Front,  Lick chuột trái kéo qua.

Exclude: lọai trừ bớt đối tượng nhận sáng để tránh sự cháy sáng (thường exclude những đối tượng gần cửa sổ…)

On/Off: tắt/mở, đèn mở: màu vàng, đèn tắt: màu đen. Bấm Type chọn Plane.

Unit: có nhiều lọai đơn vị cho các chuyên gia chiếu sáng.

Các thông số chỉnh.

Color: nhiệt độ màu sắc.

Multiplier: độ sáng, từ 1-60 hoặc cao hơn tuỳ theo hoạt cảnh.

Invisible: Đánh dấu tick vào invisible để giấu nguồn sáng.

Double-sided: tick vào Double side: để bật phát sáng 2 mặt.

Suddivs: số hạt ánh sáng ren test 8, hoàn thiện 20-30.

No Decay: độ suy giảm sáng, nếu bật lên thì ánh sáng sẽ không có sự suy giảm dần, ánh sáng sẽ rất mạnh, lúc này cường độ chỉ hiệu chỉnh trong khỏang 0.01.

Cut Off: ngưỡng phản xạ, mặc định 0.01.

Afftect Reflection: tắt/mở khả năng phản xạ của nguồn sáng.