Sản phẩm thiệp chào mừng ngày 8/3 của học viên Gia Bảo

Sản phẩm thiệp chào mừng ngày 8/3 của học viên Gia Bảo. Gia Bảo hiện đang là học viên khóa học thiết đồ họa in ấn tại tuyettac.org, trong quá trình học Gia Bảo đã cho thấy khả năng tiếp thu kiến thức tốt cũng như những kỹ năng về xử lý màu sắc trong các sản phẩm mà bạn được giao. Trong thời gian tới Gia Bảo sẽ tiếp tục tham gia thực tập tại cơ sở in ấn đã được tuyettac ấn định để hoàn thiện thêm kỹ năng thiết kế của mình.

 

Sản phẩm thiệp chào mừng ngày 8/3 của học viên Gia Bảo

Mặt ngoài của thiệp

Sản phẩm thiệp chào mừng ngày 8/3 của học viên Gia Bảo

Mặt trong của thiệp

Qua đây tuyettac.org cũng xin cảm ơn bạn đã tham gia khóa học đồ họa tại đây, chúc bạn sẽ có được nhiều thành công trong công việc mà mình đã lựa chọn!