Category Archives: Tài liệu Illustrator

Bộ truyện chiếc lá nhút nhát với phần mềm đồ họa illutrator

     Lấy ý tưởng từ những lá chiếc, bộ truyện không lời gọi là...

Công cụ quay và lật hình trong Illustrator

Trong CorelDraw chúng ta có cửa sổ Tranfrom với các lệnh Position, lệnh quay, lệnh...

Cách gỡ bỏ hiệu ứng Effect của đối tượng trong Illustrator

Illustrator cung cấp cho chúng ta một menu Effect với vô số các hiệu ứng...

Tổ hợp phím tắt trong Adobe Illustrator

Khi sử dụng phần mềm Adobe Photoshop chúng ta luôn sự dụng các tổ hợp...